Verlof

Iedere leerling vanaf 5 jaar is volgens de wet verplicht om alle dagen naar school te gaan. De gemeente voert een uitermate streng beleid over het verzuim. Indien er geen gewichtige omstandigheden zijn, leidt ongeoorloofd verzuim altijd tot een forse boete. Ook wij verwachten dat uw kind op school is. Voor kinderen kan, in overleg met een directielid, bijzonder verlof worden aangevraagd. Kinderen die afwezig zijn, hebben extra hulp nodig om de gemiste lessen in te halen. Dit gaat ten koste van de aandacht voor de andere kinderen. Om deze reden zullen wij onder normale omstandigheden geen medewerking verlenen aan bijzonder verlof. Als bijzondere omstandigheden gelden de onderstaande zaken:

• Bepaalde religieuze feestdagen.
• De onmogelijkheid om in de schoolvakantie op vakantie te gaan (uitsluitend als door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het gezin niet tenminste twee weken aaneengesloten tijdens de schoolvakantie met vakantie kan, mag er voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven). U dient een werkgeversverklaring te overleggen.
• Andere gewichtige omstandigheden zoals: ernstige ziekte of overlijden van familieleden, huwelijksfeest of verhuizing.

 

Op school is een folder van de gemeente beschikbaar, waarin deze wettelijke regeling uitvoerig is vastgelegd. 

Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te kunnen komen, dan kunt u bij de balie een speciaal hiervoor bestemd formulier invullen. De groepsleerkracht zal dit formulier aan de directie overhandigen. Binnen vijf werkdagen krijgt u schriftelijk bericht van de directie. Verlofaanvragen voor meer dan tien dagen worden altijd direct doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.