Het onderwijs in de groepen

Peuterspeelzaal Ukkie

Binnen de Christophoor hebben wij onze eigen peuterspeelzaal. We hebben drie Ukkie-groepen, waarin 16 kinderen minstens 2 dagdelen per week naar school komen. Als uw peuter een indicatie-formulier heeft, mag hij/zij zelfs 5 dagdelen naar school komen.

De leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep 1/2 werken samen aan een doorgaande ontwikkelingslijn van uw kind.  Zaken als zelfredzaamheid, zelfstandigheid, regels en de ontwikkeling van de kinderen worden op elkaar afgestemd. De peuter leert in de Ukkie-groep spelenderwijs al heel veel zaken die straks van belang zijn voor groep 1.

Op de voorschool wordt, naast de gewone activiteiten die op iedere peuterspeelzaal plaatsvinden, gewerkt met vaste thema’s die ook bij de kleuters gebruikt worden. Door het programma Puk en Ko te gebruiken, worden kinderen met eventuele achterstanden op het gebied van taal extra gestimuleerd. Meer informatie over hoe er gewerkt wordt in de peuterspeelzaal kunt u lezen in het pedagogisch beleidsplan. Dit ligt ter inzage in de peuterspeelzaal.

De kracht van het volgen van onderwijs op onze peuterspeelzaal is dat het programma van de peuters doorloopt in de eerste groepen van de basisschool.

De GGD voert jaarlijks een controle uit op onze peuterspeelzaal.
Lees hier het gehele GGD-rapport van het afgelopen jaar. Alle inspectierapporten zijn hier te vinden.

Wilt u meer informatie? Bel dan met Bram Janssen en maak een afspraak. Tel: 010 – 4808838 of e-mail: info@christophoor.nl
U kunt bij hem ook terecht voor inzage in het pedagogisch beleidsplan en het veiligheid- en gezondheidsplan. Voor meer informatie over VE-coaching en IKK-coaching op onze locatie kunt u terecht bij Melanie Bosma.