Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR heeft een oudergeleding en een personeelsgeleding. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Deze leden worden voor een periode van drie jaar gekozen en komen minstens zes maal per jaar in vergadering bijeen. De voorzitter van de MR is Natasja Jansen. De overige personeelsleden zijn Angela Smit en Eugenie Curiel. 

De volgende ouders zitten in de oudergeleding:
Mariska Pinas (moeder van Jalila uit groep 4), Natzenet Ghebresellasie (moeder van Yaël uit groep 1 en Siënna uit groep 3) en Adnan Laiq (vader van Mira uit groep 2 en Doa uit groep 4).

De directeur woont de vergaderingen bij en heeft hierin een adviserende rol. Bij diverse ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Tevens adviseert en controleert de MR het beleid van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap Basisonderwijs. Daarnaast heeft ons bestuur een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die in een aantal schooloverstijgende zaken de bevoegdheden van de MR heeft overgenomen.

Voor de schoolleiding is de MR een belangrijke gesprekspartner als het gaat over beleidszaken.