Oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door een groep leerkrachten en ouders die zich wil inzetten om:

• ouderbetrokkenheid in het algemeen te vergroten;

• ondersteunend gedrag van ouders bij het leerproces van hun kind te stimuleren;

• de bloei van de school te bevorderen;

• te bevorderen dat ouders zich voor de school interesseren;

• ondersteunende werkzaamheden voor de school te verrichten, bijvoorbeeld bij projecten en feesten;

• de belangen van de ouders te behartigen bij de MR en bij de schoolleiding;

• nieuwe leden in te lichten over de taak van de commissie ouderbetrokkenheid als geheel en de taken van de individuele leden hierin.

De commissie komt regelmatig bij elkaar om over tal van zaken, die betrekking hebben op de school en de kinderen, te spreken. Hierbij is ook de medewerker ouderbetrokkenheid aanwezig.