Ouderbijdrage

Elke school vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Op de Christophoor wordt voor elk kind een ouderbijdrage gevraagd van € 60,- per kind. Waarvoor deze bijdrage gebruikt wordt, kunt u hieronder lezen:

De school organiseert allerlei extra activiteiten voor de kinderen. Denkt u hierbij aan het sinterklaasfeest, kerstmis, carnaval, museumbezoeken, theatervoorstelling, schoolreisje en vele andere jaarlijks wisselende activiteiten. Om dit alles te kunnen bekostigen, wordt van u een bijdrage gevraagd. 

Indien u de vrijwillige ouderbijdrage wilt voldoen, kan dat contant bij Conny bij de balie. U kunt het bedrag ook overmaken op de ouderrekening van de school:

Bankrekening: NL03 INGB 0654 0836 73

Ten name van: R.V.K.O. Basisschool Christophoor

Vermeldt u a.u.b. naam en groep van uw kind(eren). Wanneer u meer informatie wenst inzake de ouderbijdrage kunt u terecht op de volgende site: lexius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13.