Ouderbijdrage

Elke school vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Op de Christophoor wordt voor elk kind een ouderbijdrage gevraagd van € 60,- per kind. Waarvoor deze bijdrage gebruikt wordt, kunt u hieronder lezen:

De school organiseert allerlei extra activiteiten voor de kinderen. Denkt u hierbij aan het sinterklaasfeest, kerstmis, carnaval, museumbezoeken, theatervoorstelling, schoolreisje en vele andere jaarlijks wisselende activiteiten. Om dit alles te kunnen bekostigen, wordt van u een bijdrage gevraagd. Er is een mogelijkheid om het bedrag in vier termijnen te betalen.

De vier termijnen moeten voor de volgende data betaald zijn:

16 oktober 2020
18 december 2020
19 februari 2021
30 april 2021

Via de school ontvangt u een mail van WIS-collect zodat u de ouderbijdrage gemakkelijk kunt overmaken. 

Ditzelfde geldt voor de bijdrage voor de werkweek van de kinderen in groep 7 en 8. Wij verzoeken u om de ouderbijdrage te storten op de ouderrekening van de school of contant te betalen bij de receptioniste. Indien u uiterlijk 12 oktober het hele bedrag betaalt, krijgt u € 2,50 korting op het totaalbedrag. U dient het bedrag te storten op:

Bankrekening: NL03 INGB 0654 0836 73

Ten name van: R.V.K.O. Basisschool Christophoor

Vermeldt u a.u.b. naam en groep van uw kind(eren). Wanneer u meer informatie wenst inzake de ouderbijdrage kunt u terecht op de volgende site: lexius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13.