Daltonschool

Daltononderwijs

Sinds 2007 is de Christophoor een daltonschool en daarmee blijvend in ontwikkeling. Daltononderwijs staat voor een brede ontwikkeling (zowel cognitief, sportief, cultureel en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Het is adaptief onderwijs dat uitgaat van de mogelijkheden van iedere leerling en daardoor iedere leerling past. Elke leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. De Christophoor biedt daarom een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.

Daltonleerkrachten leiden dit leerproces waar het nodig is en begeleiden het waar dat kan. Zij stellen zich ten doel om het zelfstandig werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven. Naast de pijlers zelfstandigheid en verantwoordelijkheid neemt samenwerken een belangrijke plaats in op de Christophoor. Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan het coöperatief leren. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken.

Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving. Door middel van reflectie willen we kinderen laten leren van zichzelf. Wat ging er juist goed en wat ging er minder? Waar komt dit door en hoe kan ik de volgende keer zorgen dat het nog beter gaat?